A-kasse som studerede | Find en billig fagforening - oversigt og tilbud
Frie
Frie
Akasse/mdr. 498 Kr
ignore txt
fag.for./mdr 69 Kr

Blandt de billigste uafhængige A-kasser i Danmark. A-kasseguiden.dk anbefaler FF:
• Er blandt DKs billigste A-kasser
• Har høj medlemstilfredshed
• Det meste kan foregå online
• Er partipolitisk neutral

Godt tilbud

Medlem af A-kasse som studerende

Her kan du få svar på de mest gængse spørgsmål, hvis du er studerende og ønsker medlemskab af en a-kasse.

Kan jeg melde mig ind i en a-kasse, imens jeg studerer?
Ja, det kan du godt. Mange a-kasser tilbyder gratis medlemskab af en a-kasse, hvis du studerer. Hvis du melder dig ind mindst et år, før du er færdig, er du sikret dagpenge, hvis du skulle være ledig, når du er færdig og kommer ud på arbejdsmarkedet.

Skal jeg opfylde nogen krav, for at blive medlem som studerende?
For at blive medlem som studerende, skal du være fyldt 18 år. Du skal følge en anerkendt uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Din indtægt fra SU og fritidsjob må ikke overstige den maksimale dagpengesats. Hvis du er over 30 år, når du er færdiguddannet, skal du betale til efterlønsordningen og have optjent dagpengeret på baggrund af arbejde.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge, imens jeg studerer?
Der er ingen krav til, hvilken a-kasse, du skal vælge som studerende. Men du kan overveje, hvad du skal arbejde med, når du er færdig. Hvis du bliver bager, kan du overveje Fødevareforbundet NNFs A-kasse. Du kan også vælge en a-kasse med en mere bred medlemsskare. Her kan prisen på kontingentet eller a-kassens service måske have betydning for dig.

Kan jeg få SU og dagpenge samtidig?
Nej, det må du ikke.

Kan jeg studere og modtage dagpenge samtidig – hvis jeg ikke modtager SU?
Nej. Der er dog visse muligheder for at beholde dagpenge under visse typer uddannelse. Du skal dog altid opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge – for eksempel stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt jobcentret. Kontakt din a-kasse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er dækket. Normalt godkender a-kassen traditionel aftenskoleundervisning samt enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau.


>> Akasseguiden.dk anbefaler også Det Faglige Hus