A-kasser i Danmark. Find de bedste. | Find en billig fagforening - oversigt og tilbud
Frie
Frie
Akasse/mdr. 498 Kr
ignore txt
fag.for./mdr 69 Kr

Blandt de billigste uafhængige A-kasser i Danmark. A-kasseguiden.dk anbefaler FF:
• Er blandt DKs billigste A-kasser
• Har høj medlemstilfredshed
• Det meste kan foregå online
• Er partipolitisk neutral

Godt tilbud

Fagforeninger i Danmark

I Danmark er der et hav af fagforeninger, der kan hjælpe dig i forhold til din arbejdsplads. I Danmark er der stor tradition for at være medlem af en fagforening og/eller en A-kasse.

Et fagforbund er en organisation, der arbejder for bedst mulige arbejdsforhold og løn for sine medlemmer. Fagforeninger består typisk af en række afdelinger, der er fokuseret på hver deres område.

Ingen krav
En billig fagforening kan holde administrationsbidraget nede, og dermed skabe en god pris for dens medlemmer. Fag

En fagforening kan hjælpe dig med støtte i forhold til loven, hvis du for eksempel er blevet fyret, hvis du har problemer med din arbejdsgiver eller føler dig dårligt behandlet på dit arbejde. En fagforening er et fagligt fællesskab. En fagforening kan dog ikke udbeetale dig penge, hvis du mister dit job – den del ligger hos a-kasserne.

I mange tilfælde kan du få rabat på den samlede pakke, hvis du melder dig ind i et forbund, der har både a-kasse og fagforening.


>> Akasseguiden.dk anbefaler også Det Faglige Hus